Bestuurlijke Kick-off: IND-Pilot (in Dutch)

IND-Pilot Bestuurlijke Kick-off: één overheidsloket voor internationale werkers in Zuid-Limburg
donderdag 24 september, 10.00-11.00 uur


Mede namens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nodigen wij u uit om online de interactieve sessie bij te wonen, waarin de IND en het Expat Centre Maastricht Region de samenwerking rondom de IND-Pilot officieel maken.

We hebben een mooi programma gemaakt, waarbij hoofdzakelijk de bestuurders van de samenwerkende Zuid-Limburgse gemeenten, de directeur Dienstverlenen van de IND en gedeputeerde Joost van den Akker van de Provincie Limburg fysiek aanwezig zullen zijn.

Vanwege de Corona maatregelen, kunnen we helaas niet ons hele netwerk fysiek uitnodigen, daarom hebben we gekozen voor een live streaming en daarvoor bent u van harte uitgenodigd. Tijdens deze bestuurlijke kick-off stellen wij onze online deelnemers in de gelegenheid om vragen te stellen over de pilot en de dienstverlening voor internationale werkers en hun werkgevers.

Achtergrond
De aantrekkelijkheid van Zuid-Limburg als kennisregio staat hoog op onze regionale agenda. Met de One-Stop-Shop voor internationale werkers en studenten in Zuid-Limburg werken de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Expat Centre Maastricht Region als onderdeel van de gemeente Maastricht en de overige regiogemeenten samen in een pilot om internationale werkers en studenten een snelle landing en een warm welkom te bieden.

Programma donderdag 24 september
Moderator Daina van Wankum 

· Interactieve talkshow - in gesprek met:
- Roelof Triemstra, directeur Dienstverlenen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- Joost van den Akker, gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport, Provincie Limburg;
- Vivianne Heijnen, wethouder Economie, gemeente Maastricht;
- Karin Quanten, hoofd Knowledge Centre for International Staff/HR Shared Services, Maastricht University;
- Giel Braun, voorzitter stuurgroep internationale werknemers, Koobra Invest;
- Jan-Martin Ahrendt, projectleider Expat Centre Maastricht Region. 

· Officiële ondertekening Intentieverklaring IND en gemeente Maastricht

Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de online kick-off bijeenkomst.

Wij kijken uit naar uw online aanwezigheid op 24 september!